W odniesieniu do wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO/GDPR) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MADU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Suchym Dworze (52-200) przy ul. Wrocławskiej 1b.

Administrator bądź osoby wyznaczone są dostępne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 15:30
w siedzibie spółki, a także pod numerem telefonu (71) 716 41 44.

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Pan Mateusz Szenbek dostępny dla każdej osoby fizycznej pod adresem e-mail mateuszszenbek@bodo24.pl.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingu i promocji swoich usług drogą elektroniczną
i telefoniczną na podstawie udzielonej zgody.

Państwa dane będą udostępniane przez Administratora podmiotom dostarczającym mu usługi z zakresu e-commerce:

- PrestaShop, 4 rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, France

- MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych będzie wiązało się z brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz nieinformowaniem o aktualnych promocjach.

Dane osobowe udostępnione na potrzeby marketingu przetwarzane będą do momentu wycofania zgody przez osobę fizyczną, której dane dotyczą.

Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i wszystkich informacji zamieszczonych w klauzuli

informacyjnej;

- sprostować swoje dane osobowe jeżeli okażą się niepełne bądź nieaktualne;

- sprzeciwić się części bądź całości przetwarzania jego danych osobowych jeżeli uważa, że administrator nie powinien posiadać takich danych, bądź gdy administrator pozyskał dane osobowe z innych źródeł;

- żądać przeniesienia swoich danych osobowych we wskazany możliwy technologicznie sposób na wskazanego odbiorcę;

- żądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie marketingu;

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jej dane nie były przetwarzane zgodnie
z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.